Vrienden van Amphia

In de wereld van de vriendenstichtingen van ziekenhuizen, is het een goed gebruik dat men elkaar helpt en informatie geeft over projecten en werkzaamheden. De Vrienden van Amphia in Breda waren op zoek naar een nieuw programma om hun donateurs in te registreren, en Willem-Jan had in 2015 al eerder voor de Stichting Vrienden van het Jeroen Bosch Ziekenhuis een dergelijk programma geïntegreerd. Vanuit deze kennis is Willem-Jan de Vrienden van Amphia gaan helpen bij de integratie van hun nieuwe administratie programma.