Vrienden van Amphia

Bij fondsenwervende organisaties is het een goed gebruik elkaar te helpen. Bijvoorbeeld bij de realisatie van projecten en werkzaamheden. Zo mocht ik de Vrienden van Amphia helpen!

Integratie administratieprogramma Vrienden van Amphia

De Vrienden van Amphia in Breda waren op zoek naar een nieuw programma om hun donateurs in te registreren. In 2015 had ik voor de Stichting Vrienden Jeroen Bosch Ziekenhuis een dergelijk programma geïntegreerd. Vanuit deze kennis kon ik de Vrienden van Amphia helpen bij de integratie van hun nieuwe administratieprogramma.