Stichting Vrienden Jeroen Bosch Ziekenhuis

In de periode van september tot en met augustus 2016, heeft Willem-Jan zijn 3e jaars stage Fontys HBO Communicatie gedaan bij de Stichting Vrienden Jeroen Bosch Ziekenhuis. Na deze stageperiode is hij werkzaam gebleven in het Jeroen Bosch Ziekenhuis als bestuurssecretaris en communicatiemedewerker van de Vrienden.

Taken

Willem-Jan geeft als bestuurssecretaris ondersteuning aan het bestuur en is de schakel tussen het ziekenhuis en de bestuursleden. Daarnaast verzorgd hij alle communicatie-uitingen, zoals het organiseren van evenementen en de interne communicatie binnen het ziekenhuis.

Over de Stichting Vrienden Jeroen Bosch Ziekenhuis

De Vrienden helpen bij de realisatie van voorzieningen die het verblijf voor patiënten zo prettig en draaglijk mogelijk maken. Dit zijn projecten die niet uit het ziekenhuisbudget gefinancierd mogen worden, maar wel bijdragen aan het gezondheiswelzijn van de patiënt. Doordat het werk van de Vrienden in een aparte stichting is ondergebracht, is het 100% zeker dat uw bijdrage niet aan andere ziekenhuiszaken wordt besteed.