Berne Media

Tussen juli 2017 en juni 2018 ben ik werkzaam geweest als online-marketeer en webredacteur bij Berne Media, uitgeverij Abdij van Berne Heeswijk. Voorheen deed ik als afstudeerstagiair al verschillende werkzaamheden voor de uitgeverij. Naast mijn functie als online-marketeer, was ik als hoofdredacteur a.i. verantwoordelijk voor de digitale uitgave Katholiek.nl. In het voorjaar van 2018 heb ik de nieuwe website van www.bernemedia.com ontworpen, gebouwd en gepubliceerd.

Afstudeerproject bij Berne Media

Ik begon mijn werkzaamheden als afstudeerstagiair in het voorjaar van 2017. Dit was in kader van mijn Communicatie opleiding op de Fontys Economische Hogeschool Tilburg . Mijn afstudeeronderwerp was Katholiek.nl en ik rondde mijn scriptie af met een 9. Na mijn afstuderen heb ik een baan aangeboden gekregen bij de uitgeverij, om Katholiek.nl verder te ontwikkelen en de online-marketing van Berne Media en de boekhandel verder te professionaliseren.

Nieuwe website: www.bernemedia.com

Geruime tijd had de uitgeverij geen professionele website. In mijn periode als online-marketeer/webredacteur was een belangrijke doel, om een nieuwe website te maken. Deze is uiteindelijk in mei 2018 gepubliceerd. Daarnaast heb ik een informatica-traject ingezet, om alle sites rondom Berne bij een nieuwe hostingpartij onder te brengen.