Willem-Jan Hanegraaf

Willem-Jan Hanegraaf is in 2008 gestart met WJH-Services om zijn projecten in een online-portfolio te presenteren. Hij deelt zijn kennis en ervaring over Communicatie, Informatica en Webbuilding.