De kerk en sociale media: hoe schrijf je een goed plan?

Een kerk, een parochie die bij de tijd wil zijn moet actief zijn op sociale media. Voor veel parochies blijft het echter een worsteling en een grijs gebied. In dit artikel geef ik de eerste handreikingen voor jouw strijdplan om als kerk op social media stappen in de juiste richting te zetten.

Stap voor stap

Zonder een plan en duidelijke afspraken is je goede voornemen om als parochie in sociale media te investeren gedoemd om te mislukken. Alles begint dus met het uitschrijven van een plan… hierbij geef ik je een praktisch stappenplan om zelf verder uit te schrijven:

 • Aanleiding
  Beschrijf in het kort wat je startpunt is, wat de huidige situatie is en waarom er behoefte is aan verandering / verbetering.
 • Verantwoordelijken
  Zo’n plan bedenken en uitschrijven doe je niet alleen maar in een team! Beschrijf wie er in je team betrokken zijn en wie waarvoor verantwoordelijk is. Dit hoef je in het begin niet helemaal duidelijk te hebben, maar kun je ook later nog aanvullen!
 • Doel (afbakening)
  Heb je vaak leuke en originele ideeën, ook voor sociale media, maar komen ze niet uit de verf? Dat komt waarschijnlijk omdat de doelen niet (goed genoeg) beschreven en/of staan niet afgebakend zijn. Beschrijf je doelen, maar zorg ervoor dat deze haalbaar zijn!.
 • Doelgroepen
  Na het beschrijven van de doel(en) breng je de doelgroepen in kaart. Wat is hun informatiebehoefte en wat wil jij met hen delen? Je kunt langs de kantlijn al beschrijven op welke sociale media zij actief zijn. Dat helpt je later in het plan om gerichter de groepen te bereiken.
 • Doelstellingen
  Wie geen doelstellingen maakt kan niet concreet worden en geen afspraken maken. Beschrijf je doelstellingen SMART (Specifiek, Meetbaar, Acceptabel, Realistisch en Tijdsgebonden). Vooral de R van Realistisch vind ik persoonlijk belangrijk, omdat vaak vrijwilligers in een parochie belast zijn met het onderhoud van de sociale media. Daarom moet het plan vooral – gekeken naar kennis en kunde van vrijwilligers) – goed uit te voeren zijn!
 • Context
  Vanaf dit hoofdstuk ga je nieuwe ideeën op papier zetten. Wat is je (nieuwe) kernboodschap, wat is de tone of voice die je per doelgroep hebt… jongeren spreek je anders aan dan ouderen. Zijn er eventuele risico’s waar je rekening mee moet houden? De context is de blauwdruk van het social media plan voor jouw kerk!
 • Strategie
  In de strategie bepaal je hoe je social media gaat inzetten om jouw doelstellingen te bereiken. Als je bijvoorbeeld weet dat jongeren de krant niet lezen, ga je geen advertentie voor een jongerenbijeenkomst daar in plaatsen. Je kunt in de strategie onder andere het volgende beschrijven:
  – bepaal welke content interessant is voor de doelgroep
  – bepaal per doelgroep welk social media kanaal of kanalen je gaat inzetten
  – maak een contentplanning
  – spreek af wie verantwoordelijk is voor welke content
  – begin met het uitwerken van content (dus werk vooruit waar dat mogelijk is)
 • Concept en middelen
  Wanneer je de strategie op papier hebt ga je volgens afspraak dit uitwerken! Hier zijn verschillende mogelijkheden voor, daar kom ik in volgende blogartikelen op terug!

Hoe weet ik welke middelen we in kunnen zetten?

Een vraag is kennis die je niet hebt. Maar kennis kun je krijgen door onderzoek! Nu besef ik heel goed dat niet iedereen tijd (en zin) heeft om een uitgebreid doelgroep onderzoek te doen. Toch durf ik dit wel te adviseren! Want wanneer je weet wat behoeften zijn van jouw doelgroepen kun je daar jouw plan het beste op afstemmen.

Heb je geen mogelijkheden voor een onderzoek, dan is realistisch denken is het beste advies. Zoals ik al eerder als voorbeeld noemde, zul je jongeren niet bereiken via een advertentie in de krant. Realisme is bij het schrijven van een plan om het niet te groot aan te pakken. Focus je op een paar elementen en maak de inhoud sterk. “Doe niet te veel en doe de dingen die je doet goed!

Wil je toch meer weten over welke middelen je per doelgroep in kunt zetten, lees vooral dan nog eens dit artikel terug!

Nog een waardevolle tip: vertel mooie verhalen!

Kerk en social media: vertel verhalen!Het christelijk geloof is vanaf het begin der tijden doorverteld via verhalen. Verhalen die ons in de Bijbel zijn gegeven, maar later ook door alle levensverhalen van Heiligen of andere inspiratievolle mensen die ons voorgingen in het geloof. Heel veel mensen halen hier (nu nog steeds!) kracht en inspiratie uit. Hier ligt voor jouw kerkgemeenschap dus ook een kans op sociale media. Ik weet inmiddels wel hoe laat de mis op zondag is, daar heb ik geen standaard herinneringen met iedere keer een andere foto voor nodig. Emotionele en inspiratievolle verhalen, dat is de content die mensen raakt op sociale media.

Foto: de engelen op de kathedraal in Den Bosch zijn met de tijd meegegaan door het gebruik van hun GSM!Deel dit artikel via: