Toevoeging portfolio, FEHTEX-DAY GAME

Willem-Jan heeft voor zijn opleiding communicatie deelgenomen aan de FEHTEX-DAY GAME. De FEHTEX-DAY GAME is een oefening, om vanuit een probleemstelling naar een creatieve oplossing te komen.

Verdere uitleg over dit project is te vinden onder het kopje 'portfolio, communicatie'.