Een bedrijfsstrategie vraagt om een communicatiestrategie

Eens in de zoveel tijd besluiten organisaties van koers te veranderen, een nieuwe strategie te kiezen om verandering te bewerkstelligen. Wat mij opvalt is dat een bedrijfsstrategie vaak ook wordt gezien als dé communicatiestrategie. Een foute gedachte naar mijn mening. In dit artikel leg ik je uit waarom.

Een nieuwe bedrijfskoers

Door economische of maatschappelijke ontwikkelingen besluiten organisaties soms (drastisch) van koers te veranderen. Nieuwe doelen worden gesteld, bedrijfstakken worden bijvoorbeeld afgestoten, de focus komt te liggen op andere vormen van dienstverlening, kortom er komt een nieuwe (bedrijfs)strategie om deze doelen te bereiken. Aan deze nieuwe strategie zit vaak een heel gedachtegoed gekoppeld. Dan is het belangrijk dat iedereen in de organisatie – van hoge tot laag – dit gedachtegoed moet ademen en uitleven. Een zeer interessant proces!.

Communicatie en marketing spelen in dit proces een belangrijke rol. Want hoe komt een strategie intern onder de medewerkers? Hoe nemen we onze stakeholders hierin mee en het belangrijkste: hoe gaat de buitenwereld deze veranderingen merken?

Een foute gedachte is dan om aan te nemen dat de bedrijfsstrategie als dusdanig communiceren dé manier is om je nieuwe koers, je gedachtegoed te verspreiden onder de verschillende doelgroepen. Daar is meer voor nodig!

Dat vraagt om een communicatiestrategie

Om een bedrijfsstrategie succesvol te maken is het belangrijk dat mensen erin geloven. Daarbij komt communicatie om de hoek krijgen. Het op de juiste manier vertalen van een bedrijfsstrategie vraagt om een communicatiestrategie. Je hebt een verhaal nodig dat je aan de wereld wil vertellen. Een goed verhaal geeft inspiratie en energie, het kan verbinden. Laat ik duidelijk stellen: een bedrijfsstrategie kan niet zonder communicatiestrategie en visa versa. Bewijslast dat de bedrijfsstrategie is van essentieel belang om een goede communicatiestrategie te maken.

Laat iedereen dus doen waar ze goed in zijn: bestuurders om de bedrijfsstrategie verder ten uitvoer te brengen en de verschillende gelederen van de organisatie in actie te laten komen, maar laat vooral communicatieprofessionals hun kracht benutten om de juiste vertaling te maken. Dan ben je echt strategisch aan het denken!Deel dit artikel via: