Content is King: maak er het beste van met het 6C-model

Met goede content creëer je relevante en waardevolle kennis voor doelgroep. Er zijn verschillende strategieën om content te maken en het 6C-model is er hier een van. Er komt echter veel bij kijken om dit model op de goede manier te gebruiken en ik vertel je er in dit blogartikel meer over!

Het 6C-model

Om te beginnen, wat zijn de 6Cs eigenlijk?
1. Contentcreatie
2. Channels
3. Crossmedia
4. Curatie
5. Community
6. Comfort

Contentcreatie
Hier begint het allemaal mee; content is de informatie, de kennis die jij wilt delen met je lezer. Content geeft verdieping aan jouw boodschap, het zorgt voor (her)kenbaarheid. Content is niet alleen tekst, maar ook multimedia. Het is alle inhoud die jij deelt met je doelgroep. Het is belangrijk dat je content niet te uitgebreid is, het moet vooral doel dienen. Daarnaast moet het voor lezers makkelijk deelbaar zijn en mensen moeten datgene wat zij zoeken snel kunnen vinden.

Channels
Alleen contentcreatie is niet voldoende, je zult het ook moeten uitdragen via jouw mediakanalen. Dit kunnen de offline-middelen zijn zoals folders en krantjes, maar uiteraard ook online via de sociale media, websites, videos, apps en advertising.

Crossmedia
Een consistente lijn in alle verschillende mediakanalen waarvan je gebruik maakt is belangrijk. Zorg dat de verschillende kanalen op elkaar aansluiten en elkaar versterken. De boodschap, de tone of voice moet eenduidig zijn en hier moet je content op aan sluiten. Ook kun je content promoten via verschillende media. Bijvoorbeeld: je publiceert een blogartikel of video op je website en promoot dit via Facebook en Twitter.

Curatie
Lukt het je als niet marketing- of communicatieprofessional zelf content te ontwikkelen, verzamel dan informatie die voor jou relevant is van andere relevante bronnen. Je kijkt eigenlijk af bij de buren en je bewerkt het in je eigen stijl. Beter goed gejat dan slecht bedacht, maar zorg wel voor je eigen sausje!

Community
Heb jij een achterban die je trouw volgt op Facebook of Twitter, dan spreken we over een community. Zij zijn van groot belang als het gaat of de verspreiding van je content onder je doelgroep. Goede content is deelbaar en als je community content gaat delen heb je een groter bereik!

Comfort
Je kennis up to date houden over de middelen die je gebruikt is essentieel. Ken het belang van een mobiele website, de kracht van sociale media, de laatste ontwikkelen. Ga hierin mee want jouw gebruiker doet dat (waarschijnlijk) ook en hen wil je bedienen. Maak het ze makkelijk jouw content met plezier te te blijven volgen.

Wil je dit model gebruiken, besef dan dat je dit niet in je eentje kunt doen. Betrek meerdere mensen vanuit de organisatie die inhoudelijke kennis hebben over verschillende onderwerpen. Een gynaecoloog in het ziekenhuis laat je informatie aanleveren over zwangerschap, daar kan een cardioloog je geen informatie over geven. Verzamel de juiste mensen om je heen en ga voor kwaliteit, want daarmee boei je de lezer.

Dit 6C-model wordt uitgelegd in het Handboek Contentstrategie van Patrick Petersen. Het boek geeft verschillende handreikingen om jouw content super aantrekkelijk te maken, waarmee je kunt werken aan een boeiende, bindende relatie met doelgroep door middel van content.Deel dit artikel via: